Συμβουλευτική στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ο όρος συμβουλευτική αναφέρεται στην υποστήριξη, μέσω της παροχής πληροφόρησης όταν προκύπτει η δυνατότητα χρήσης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 

Είναι σημαντικό, να είναι διακριτή η διαφορά μεταξύ συμβουλευτικής, η οποία συνίσταται ως προετοιμασία πριν την έναρξη της θεραπείας, και τη συμβουλευτική η οποία αφορά σε συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα σχέσεων ή διαχείριση στρες . Σε περίπτωση που το περιβάλλον σας, σας περιγράφει ως:

  • υπερβολικά νευρική, αγχωμένη, θλιμμένη,
  • οι διαπροσωπικές σχέσεις σας με το σύντροφο, την οικογένεια, τους φίλους ή τους συνεργάτες είναι τεταμένες και δε σας προσφέρουν πια ικανοποίηση,
 

η συμβουλευτική θα αποτελούσε χρήσιμη εμπειρία για εσάς. Ωστόσο, για να είναι κάτι τέτοιο πραγματικά ωφέλιμο, είναι σημαντικό, να είναι μία απόφαση την οποία παίρνετε εσείς για τον ίδιο σας τον εαυτό.

Created by Konstantinos Konstantinidis
Copyright © 2021 Ροζίνα Παλαιολόγου